Bibliotheek

Bibliotheek

De bibliotheek van het Instituut voor Beeld en Geluid omvat een uitgebreide geschreven achtergrondcollectie over de geschiedenis, het heden, en de toekomst van de omroep en de media in Nederland en het omringende buitenland. Aangevuld met randgebieden als filmhistorie en vaderlandse geschiedenis. Door de samenvoeging in 1996 van een aantal audiovisuele instellingen en het Omroepmuseum met hun (bibliotheek)collecties, beschikt de huidige bibliotheek over een grote collectie boeken en tijdschriften op mediagebied, alsmede over de grootste en meest complete collectie omroepgidsen (radio en TV) in Nederland.

Deelcollecties

De collectie omvat een aantal deelcollecties: de boeken van het voormalige RVD-Filmarchief en van de Stichting Film- en Wetenschap, de boeken van het voormalige Omroepmuseum, schenkingen van o.a. de NOS, de overheid, en van particulieren, en een verzameling oude jaargangen van mediatijdschriften.

U kunt per telefoon of via de email gevonden materiaal aanvragen: 035-6775555 of via klantcontactcentrum@beeldengeluid.nl. Na afspraak ligt het dan ter inzage op het Mediapark in Hilversum.
Het materiaal wordt niet extern uitgeleend. Bij het aanvragen van het materiaal naast de titel s.v.p. de signatuur en/of de 'vindplaats' vermelden.

Doorzoek de bibliotheekcatalogus

Papieren collectie

Beeld en Geluid heeft omvangrijke en betekenisvolle collecties papieren archieven. Er zijn tal van persoonsarchieven van radio- en televisie-pioniers, vanaf het begin van de 20ste eeuw tot heden. Zo is er archiefmateriaal van personen die aan de bakermat stonden van de omroepverenigingen en ook van toonaangevende omroeppersoonlijkheden die meer recent een rol hebben gespeeld in Hilversum.